Αυτόνομα
Αυτόνομες εγκαταστάσεις παροχής ρέυματος
Τα ολοκληρωμένα πακέτα αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων EUROCLIMA SOLAR περιέχουν όλα τα υλικά για την σωστή εγκατάσταση τους . Μπορούν να εγκατασταθούν από ειδικευμένο εγκαταστάτη ή από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας . Έχουν ελάχιστη συντήρηση και Σχεδιάζονται με σταθερές η με κινούμενες βάσεις στήριξης Φ/Β στοιχειων. Λειτουργούν αυτόνομα και παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα σε κατοικίες χωρίς καμία αλλαγή στη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
 
Προτεινόμενες Λύσεις
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 360 Wh / 175W
(ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 1 ημερών) Περισσότερα...
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 960 Wh / 175W
(ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 2 ημερών) Περισσότερα...