Οικιακά
Οικιακές εγκαταστάσεις παροχής ρέυματος
Τα έσοδα από τη λειτουργία της παρούσας εγκατάστασης και την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ είναι εντελώς αφορολόγητα, τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες, ενώ η δραστηριότητα απαλλάσσεται και από κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση, όπως τήρηση βιβλίων και απόδοση Φ.Π.Α.
 
Προτεινόμενες Λύσεις