Βιομηχανικές Στέγες
Εγκαταστάσεις σε Βιομηχανικά Κτήρια
Η μέση προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας, υπολογίζεται με χρήση μετεωρολογικών δεδομένων της υπηρεσίας GIS-PV της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ειδικού λογισμού PVSYST. Οι βασικές παράμετροι υπολογίστηκαν με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες (37,1° Βόρεια - 23,5° Ανατολικά), τον Προσανατολισμό (Β - Ν) και την Κλίση (7,25°) της εγκατάστασης. Παρά τον μη ιδανικό προσανατολισμό σημαντικού μέρους της στέγης, η αυξημένη ηλιοφάνεια της περιοχής, η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας φωτοβολταϊκών πλαισίων και η μικρή σχετικά κλίση της στέγης, συντελούν στην επίτευξη εξαιρετικά βιώσιμων αποδόσεων για την εγκατάσταση.
 
Προτεινόμενες Λύσεις