Μεγάλες Εγκαταστάσεις
Πάρκα
Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ή αλλιώς φωτοβολταϊκά πάρκα είναι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη την ηλιακή ενέργεια, η οποία παρέχεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας σε μεγάλη κλίμακα. Η επιτυχία ενός ηλιακού πάρκου βασίζεται σε πολλούς τομείς. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πραγματοποιήσουν ένα αποδοτικό και βελτιστοποιημένο Φωτοβολταϊκό πάρκο από τεχνική, οικονομική και αποδοτική πλευρά. Σχεδιάσουμε μια βέλτιστη λύση που θα συνδυάζει μικρές απώλειες, μέγιστη ισχύ και την καλύτερη δυνατή απόδοση. Η Ελλάδα από το 2006, έχει μπει δυναμικά στο χώρο των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), με την ηλιακή ενέργεια να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην χώρα τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις αξιοπιστία μιας τέτοιας επένδυσης, έδωσαν αρκετή ώθηση στην δημιουργία ολοένα και περισσοτέρων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις δίνουν την δυνατότητα σε καινούριους επενδυτές, να προχωρήσουν στην υλοποίηση ενός Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, απλοποιώντας κατά πολύ την διαδικασία δανειοδότησης και παράλληλα φανερώνουν την ανάγκη της Ελλάδας να συνεχίσει στην υλοποίηση τέτοιων έργων. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιταχύνεται επίσης και η διαδικασία δανειοδότησης για παλαιότερους επενδυτές, πού είχαν καταθέσει αιτήσεις στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) και δίνεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες αγρότες να προχωρήσουν σε επενδύσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα παρέχει τις ιδανικότερες συνθήκες για την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους σε τέτοιες μεγάλες εγκαταστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα πρώτα κιόλας έργα που πραγματοποιήθηκαν, φάνηκε ξεκάθαρα η δυναμική αυτών των σταθμών. Σήμερα οι επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια είναι ιδιαιτέρως ελκυστικές λόγω της απόδοσης τους τόσο για το κράτος όσο και για τους επενδυτές. Η Euroclima Hellas ως ένας από τους πιο αποδοτικούς κατασκευαστές μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων βρίσκεται εδώ για να σας ενημερώσει, να σας βοηθήσει στην αδειοδοτική διαδικασία και να υλοποίησει για εσάς μια τέτοια επένδυση. Οι αυστηρότερες κατασκευαστικές προδιαγραφές εφαρμόζονται έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου σε βάθος χρόνου. Προσφέρουμε εκείνα τα αξιόπιστα θεμέλια στα οποία θα ανεγερθεί και θα λειτουργήσει σωστά το δικό σας ηλιακό πάρκο.
 
Προτεινόμενες Λύσεις